Bestyrelsen

Formand
Peter Berthelsen
75674002
Korning

Kontaktperson og kasserer
Jens Peter Christensen
75673242
Korning

Ørige medlemmer:
Mads Christensen
Gammel Sole

Jens Pedersen
Gammel Sole

Johannes Østerlund Nielsen
Bjerringbro

Fridtjof Stidsen
Korning